Reeuwijkse Ouderen Biljartvereniging

               opgericht in 1972

Adres: Dienstencentrum "De Reehorst"

Poelruit 12  2811 SX Reeuwijk  www.diensten centrum de Reehorst.nl

 

 

 In Januari

 

2022

 

bestaan we

 

50 jaar