Adres:

Name: Henk van der Wagt

Street: Bunchestraat 46

City/ZIP: 2811 SK  Reeuwijk

Informatie:

Email: henkvanderwagt@planet.nl

Telepfoon: 0182-395567  - 0621473030


Henk van der Wagt

 

Ik heb een paar dagen de tijd genomen om na te denken over de zeer vervelende jaarvergadering

dd. 9 maart jl.

 

Laat ik vooropstellen dat het me duidelijk is dat mijn manier van vergaderen niet bij iedereen in de

smaak valt

 

Ik doe dit zoals ik dit sinds 1960 ook deed. De voorzitter bepaalde het e.e.a. en dat werd ook van hem

verwacht

 

Tenslotte moest er in die naoorlogse tijd ook  veel gepresteerd worden.

 

Ik begrijp dat het in deze moderne tijd niet zo goed meer past, maar dan verwacht ik wel meer dan alleen

commentaar.

 

Bovendien voelde ik mij persoonlijk aangevallen.

 

Daarom dacht ik de inpassen te doorbreken met een prachtig dagje uit met de Spido naar eerste en tweede Maasvlakte, inclusief catering.

 

Maar  het voorstel ging verloren in het gekrakeel over wel of geen dames meenemen.

 

Ik vond van niet, want afgezien van de kosten zijn we in principe een mannen club.

 

Dit standpunt had ik van tevoren met een aantal externe dames gecheckt.

 

Het antwoord was duidelijk: Als wij met een paar vriendinnen een dagje uit gaan hebben wij daar geen mannen bij nodig.

 

Echter de opwinding liep zo hoog op, dat er zelfs gezegd werd: als wij als vergadering iets voorstellen,

heeft de  voorzitter, resp.  het Bestuur, het maar uit te voeren.

 

Prima, als de leden zo’n trekpop willen, moet je maar snel met een nieuwe voorzitter aan komen zetten,

maar ik pas daarvoor.

 

Zolang dit niet gebeurt blijf ik mijn best doen met als hoofdmotief, dat ik Lothar niet wil laten ondergaan,

want hij doet al veel te veel, door gebrek aan ondersteuning.

 

 

 

Vriendelijke groeten. Henk van der Wagt

 

Beste vrienden van R.O.B,

 

Het is zo stil overal, dat ik aan het begin van het nieuwe jaar toch een kleine overdenking wil meegeven.

In de eerste plaats allen een goed en gezond 2022 toegewenst met wellicht nog een paar prachtige caramboles in het verschiet.

 

Het jaar 2021 is heel bewogen geweest. Zo hebben we helaas een goede vriend Leen Hoogerbrugge moeten missen en we herdenken hem op de volgende jaarvergadering.

 

Wel is  Wim Gerritse langdurig ernstig ziek.

 

We hebben wel weer een paar nieuwe leden kunnen toevoegen aan onze leden lijst, zoals: Ad. v/d Laan, Peter Perdijk, Fred Schouten en Jan Streefkerk.

 

Afgelopen jaar is corona wel een grote dwarsligger geweest. Nu is ook weer alles gesloten en is er niets te voorspellen over de biljart toekomst. Maar er zijn wel een aantal zaken geregeld.                                                          Zo is onze wedstrijdleider Piet Hooymans er na vele jaren  mee gestopt, maar gelukkig was Ties Stolwijk bereid om het over te nemen. Daar zijn we heel blij mee.

 

Joop van Veen is gestopt met zijn administratieve bijdrage, maar gelukkig wel erelid geworden door 25 jaar lid van onze vereniging te zijn. ( bij de volgende jaarvergadering zullen wij hem eren.)

 

Ook het bestuur heeft zijn zittingsperiode verlengd. We moeten nu wel gaan nadenken over verjonging.                      Tegen die tijd luister ik waarschijnlijk naar de naam Methusalem.

 

Ook willen we binnenkort toch een jaarvergadering houden, maar het lijkt me goed om dat na de lockdown af te spreken. Dan kunnen we misschien ook iets zeggen over ons feestje van het 50 jarig bestaan.                                Uiteraard moeten dan de corona maatregelen flink afgezwakt zijn.

 

Met zijn allen hopen we dat de zieken onder ons snel zullen herstellen en het normale leven weer begint.                    Ik hoop, dat we er toch met zijn allen wat van geleerd hebben en wel simpel gezegd “allemaal een pondje minder”. Dan komt alles weer goed. We willen tenslotte wel blijven bestaan.

 

Een ieder alle goeds en hopelijk snel tot ziens!!!!

 

 

Voorzitter, Henk van der Wagt.